Biståndets effektivitet och kvalitet

Skriftlig fråga 2008/09:1018 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 11 juni

Fråga

2008/09:1018 Biståndets effektivitet och kvalitet

av Kent Härstedt (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Vi socialdemokrater värnar biståndets kvalitet. Därför välkomnar vi granskning och redovisning av hur biståndet uppfyller de mål vi satt upp. Biståndet ska präglas av hög ambition gällande effektivitet såväl som kvalitet och måluppfyllelse.

Riksrevisionen har nyligen granskat Swedfund. Av granskningen framgår att flera olika områden av deras verksamhet kritiseras. Bland annat har utvecklingsmålen fått stå tillbaka för lönsamhetsmålet, man har investerat i fonder med säte i så kallade skatteparadis och kapitaltillskotten är för dåligt underbyggda.

Biståndsministern har ofta talat om vikten av resultat och effektivitet i biståndet och detta måste rimligen gälla också denna verksamhet.

Min fråga till statsrådet är därför:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att utvecklingseffekterna av Swedfunds verksamhet blir tydligare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-06-11 Anmäld: 2009-06-11 Besvarad: 2009-07-02 Svar anmält: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-02)