biståndet

Skriftlig fråga 1998/99:182 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)
Fråga 1998/99:182 av Berndt Ekholm (s) till statsrådet Pierre Schori om biståndet

den 11 december

Bistånd är ett komplement till andra insatser, t.ex. handel, för att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Därmed är syftet, att bistånd skall göra tjänst under en övergångstid, tills det aktuella mottagarlandet kan stå på egna ben. Ett sådant exempel är Botswana.

Det betyder att bistånd kan och skall fasas ut då det inte längre behövs. Tyvärr förekommer det också situationer, då vi misslyckas med biståndsinsatserna och av det skälet behöver fasa ut desamma.

Det är angeläget, att utfasningen av biståndet kan genomföras på ett genomtänkt sätt för att inte skada mottagarlandet och de insatser som är gjorda där samt för att inte skada biståndets rykte.

Jag vill fråga biståndsministern om regeringen har en strategi för hur biståndet skall fasas ut dels i länder där vi lyckats med våra insatser och dels i länder där vi tyvärr misslyckats.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-12-11 Anmäld: 1998-12-14 Besvarad: 1998-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga