biståndet till Zambia

Skriftlig fråga 1997/98:295 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:295 av Eva Goës (mp) till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Zambia

Både Sverige och Världsbanken sviker, anser oppositionen i Zambia, genom att fortsätta och stödja Zambias president Chiluba ekonomiskt. Chilubas demokratiska principer har starkt ifrågasatts efter att han genomdrivit en lag för att förhindra Kenneth Kaunda att bli president. Flera länder i väst har reagerat genom att dra in sitt bistånd till Zambia. Trots protester och tal om valfusk, sitter president Chiluba ändå kvar i presidentpalatset och oroligheterna sprider sig i landet. Fängslandet av Kaunda är bara ett av flera övergrepp mot oliktänkande. Han hålls fängslad utan att några formella anklagelser riktas mot honom. Så sent som i augusti utsattes Kenneth Kaunda, självständighetspartiet, och doktor Rodger Chongwe, liberala partiet, för mordförsök. Doktor Chongwe är statslös, sedan man försökte gripa honom den 28 oktober på Harares flygplats. Chiluba hade sänt ett regeringsplan för att hämta honom, när han var på hemväg från Edinburgh från en människorättskonferens. Doktor Chongwe, advokat och f.d. justitieminister i Zambia är flitigt anlitad av AWEPA, European Parliamentarians for Africa på grund av sin kompetens på konstitutionella frågor och mänskliga rättigheter.

Principerna för svenskt bistånd har ändrats. Demokratiseringssträvandena liksom korruptionsbekämpning är viktiga mål. Zambia kan inte sägas leva upp till några av dessa principer. Behöver regeringen ytterligare bevis innan den reagerar?

Min fråga till Pierre Schori är:

Avser biståndsministern att på något sätt markera att Zambia inte följer de svenska principerna för bistånd?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-07 Anmäld: 1998-01-13 Besvarad: 1998-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.