Biståndet till Tjetjenien

Skriftlig fråga 2005/06:1039 av Hedström, Lotta (mp)

Hedström, Lotta (mp)

den 17 februari

Fråga 2005/06:1039 av Lotta Hedström (mp) till statsrådet Carin Jämtin (s)

Biståndet till Tjetjenien

Efter den politiska och diplomatiska kris som publiceringen av kränkande karikatyrer i Danmark inneburit har en massiv våg av kritik mot Danmark och Norden spritt sig i den muslimska världen och flera obehagliga saker har inträffat.

En tragisk konsekvens är att det angelägna svenska biståndet till internflyktingar i Tjetjenien nu inte längre kan effektueras, eftersom det har kanaliserats genom Danmarks försorg. Vice premiärminister Kadyrov beslutade förra veckan att avbryta allt samarbete med Danmark, och de svenska 11 miljonerna till de hundratusentals hungrande och mycket utsatta tjetjenerna är därmed i fara.

Vad avser statsrådet att göra för att snabbt kanalisera om dessa medel, så att inte insatsen fryser inne?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-17 Anmäld: 2006-02-17 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)