bistånd till Sudan

Skriftlig fråga 2003/04:1420 av Nordmark, Gunnar (fp)

Nordmark, Gunnar (fp)

den 9 juli

Fråga 2003/04:1420

av Gunnar Nordmark (fp) till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till Sudan

Sedan drygt ett år pågår det etniska rensningar i Darfurprovinsen i Sudan. Över en miljon människor har genom omfattande terrorhandlingar tvingats på flykt, mer än tiotusen har dött och biståndsorganisationer är eniga om att mer än 300 000 människor hotas av svältdöden.

De allra flesta av flyktingarna är bönder som av Janjaweed-milisen drivits undan från sina hem och marker och därmed berövats möjligheten att försörja sig och sina familjer. De är helt beroende av utifrån kommande bistånd. Nu närmar sig regntiden i Sudan vilket innebär att biståndsorganisationer kommer att få påtagligt större problem att distribuera mat, medicin och andra förnödenheter till flyktingarna i Darfur.

Biståndsorganisationer arbetar nu febrilt på att få fram humanitärt bistånd till Darfur. Samtidigt har FN svårt att få fram de ekonomiska medel som krävs för att kunna lindra nöden i Darfur. Den 8 juli hade olika givarländer lovat att bidra med omkring 40 % av de 350 miljoner dollar som FN beräknar krävs för en framgångsrik insats i Darfur. Det är på grund av de annalkande regnen bråttom att få fram hjälp till Darfur.

Mot bakgrund av den alltmer akuta situationen för flyktingarna i Darfur vill jag därför fråga biståndsminister Carin Jämtin vilka åtgärder hon avser att vidta dels från svensk sida och dels inom ramen för samarbetet inom Europeiska unionen för hur man ska möta det ökade behovet av humanitärt bistånd i Darfur.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-09 Besvarad: 2004-08-18 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-18)