Bistånd till Ryssland

Skriftlig fråga 2006/07:604 av Wallmark, Hans (m)

Wallmark, Hans (m)

den 7 februari

Fråga

2006/07:604 Bistånd till Ryssland

av Hans Wallmark (m)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Riksdagsman Mats Johansson, m, väckte för en tid sedan en interpellation om Sveriges stöd till Ryssland. I ett intressant meningsutbyte berättade biståndsminister Gunilla Carlsson om hjälpens omfattning och karaktär. Den har pågått under några år. För 2006 handlar det om ca 400 miljoner kronor varav hälften uppges gå till vattenrening. I samband med det internationella ekonomiska toppmötet i Davos fick den därvarande ryske ministern German Gref frågor om det svenska biståndet, något som regeringsmedlemmen, som ansvarar för handel och ekonomisk utveckling, inte sade sig känna till. German Gref ställde sig frågande till bistånd från Sverige då Ryssland själv säger sig bistå andra stater.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att upplysa Ryssland och den ryska regeringen om att landet mottar svenskt bistånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-02-07 Anmäld: 2007-02-13 Besvarad: 2007-02-16 Svar anmält: 2007-02-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-16)