Bistånd till Nicaragua

Skriftlig fråga 2007/08:227 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 7 november

Fråga

2007/08:227 Bistånd till Nicaragua

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Avdelningen för forskningssamarbete, Sarec, är Sidas ämnesavdelning för stöd till samarbetsländernas egen forskning och till forskning som har betydelse för samarbetsländernas utveckling. Sarec bedriver just nu ett projekt med bilateralt stöd till uppbyggnad av kompetens på miljöforskningsområdet i Managua i Nicaragua. Det ska nu avvecklas de närmaste tre åren. På universitetet – UNAN – är man chockad och allmänt anses det att man inte fått någon riktig motivering till att projektet avvecklas, det tolkas också i politiska termer. Det framhålls att man uppfattat Sveriges åtagande som långsiktigt och att Sverige gett en typ av strukturellt stöd som inte andra forskningsfinansiärer gör – till polis, mot kvinnomisshandel, till forskningsuppbyggnad. Sverige är det enda land som ger stöd till uppbyggnad av forskningskompetens vid de statliga universiteten enligt en av de forskarstuderande.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att utifrån ovanstående ifrågasättande av långsiktigheten i svensk biståndspolitik ta något initiativ till en förlängning av Sarecprojektet i Nicaragua eller i annat fall ge en klargörande motivering till avvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-07 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-14 Svar anmält: 2007-11-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-14)