bistånd till moldavisk HBT-rörelse

Skriftlig fråga 2002/03:1014 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 26 maj

Fråga 2002/03:1014

av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Jan O Karlsson om bistånd till moldavisk HBT-rörelse

Vid ett seminarium nyligen om homosexuella, bisexuella och transpersoners mänskliga rättigheter framkom att de svenska biståndsinsatserna i stort sett ignorerar denna fråga.

Ett av de få goda exempel som finns gäller stödet till den moldaviska HBT-rörelsen. Förra året genomfördes med svenskt stöd ett mycket lyckat Pridefirande som fick stor uppmärksamhet i landet. Härigenom lyckades också den moldaviska HBT-organisationen att få stöd för ett lagförslag om att införa lika åldersgränser för homo- och heterosexuella förbindelser. Den moldaviska MR-kommittén har därefter också beslutat att ta upp frågor om HBT-personers mänskliga rättigheter i den handlingsplan som Moldova just nu förbereder.

Trots att det svenska stödet har varit mycket lyckosamt tyder allt på att ytterligare medel till detta samarbetsprojekt inte kommer att beviljas.

Jag vill därför fråga statsrådet Jan O Karlsson vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta för att säkra det svenska stödet till den moldaviska HBT-rörelsens arbete för HBT-personers mänskliga rättigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-26 Anmäld: 2003-05-26 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)