bistånd till militära insatser

Skriftlig fråga 2003/04:864 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 5 mars

Fråga 2003/04:864

av Berndt Ekholm (s) till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till militära insatser

Kommittén för utvecklingsstöd, DAC, inom industriländernas gemensamma organisation, OECD, fastställer regelverket för vad som får inräknas i offentligt utvecklingsstöd, ODA.

Påtryckningar finns från parter inom denna kommitté att vidga regelverket så att även utgifter som berör militära ändamål inkluderas i ODA.

Riksdagen har i samband med beslutet om Sveriges politik för global utveckling uttalat "att insatser av militär karaktär inte finansieras ur biståndsanslagen".

Jag vill fråga biståndsministern hur regeringen, inom ramen för kontakterna med DAC, avser att driva den fråga som riksdagens uttalande aktualiserar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-05 Anmäld: 2004-03-09 Besvarad: 2004-03-10 Svar anmält: 2004-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-10)