bistånd till Irak

Skriftlig fråga 2003/04:339 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 25 november

Fråga 2003/04:339

av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till Irak

Den 23@24 oktober hölls en givarkonferens i Madrid för Iraks återuppbyggnad. Sverige ställde då i sikte att det fanns möjlighet från svensk sida till ett ekonomiskt bidrag och därefter har ytterligare ekonomiska insatser aviserats. Det finns en bred uppslutning bakom den behovsanalys som har gjorts och som visar att biståndsbehovet är stort i Irak. Läget i Irak är komplicerat och instabilt. Det krävs en helhetsanalys av hur pengaflödet sker till och från Irak för att de svenska insatserna ska kunna genomföras på bästa tänkbara sätt. Analysen behöver även visa hur pengaflödet sker inom Irak och hur pengarna fördelas i landet. Utöver bistånd kan det handla om hur framtida oljeinkomster samt hur fonder ska styras och om hur inkomster ska fördelas. Sveriges bistånd ska bidra till att utrota fattigdom men ska exempelvis även vara ett stöd till väntade skadeståndsprocesser. Regeringen måste säkerställa att biståndet till Irak bidrar till att stödja fattigdomsutrotning och säkerställa kvinnors medbestämmande över hur de olika prioriteringarna görs.

Vilka åtgärder avser biståndsministern att vidta för att ett bra informationsunderlag utarbetas som grund för de bedömningar som görs angående det ekonomiska stödet till Irak?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-11-25 Anmäld: 2003-11-25 Besvarad: 2003-12-04 Svar anmält: 2003-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-04)