bistånd till Afrika

Skriftlig fråga 2003/04:364 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 28 november

Fråga 2003/04:364

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till Afrika

Behovet av insatser i Afrika är minst lika stort som tidigare. I dagarna kom ytterligare en rapport om omfattande svält på stora delar av kontinenten och vägen är fortfarande mycket lång till stabil tillväxt och trygg demokrati. Aidsepidemin förstärker ytterligare behovet av kraftfulla och långsiktiga insatser i Afrika, söder om Sahara.

Flera riksdagsledamöter har genom den svenska sektionen för Awepa knutit kontakter med parlamentariker från olika delar av Afrika. Bland våra afrikanska kolleger finns en utbredd oro för att de stora behoven av insatser i Irak kommer att tränga tillbaka möjligheterna att ge stöd till Afrika. Det gäller både svenskt bistånd och bistånd från världen i övrigt.

Jag vill därför fråga biståndsministern om hon är beredd att säkra att insatser i Irak inte sker på bekostnad av biståndet till Afrika, söder om Sahara.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-11-28 Anmäld: 2003-11-28 Besvarad: 2003-12-04 Svar anmält: 2003-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-04)