Bistånd och kartläggande av flyktingar

Skriftlig fråga 2009/10:401 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 januari

Fråga

2009/10:401 Bistånd och kartläggande av flyktingar

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Det har framkommit att bistånd används till vad som anges som säkerhetsrelaterat arbete. Ett exempel är att registrera flyktingars fingeravtryck. Såväl FN:s flyktingorgan UNHCR som EU:s organisation för humanitärt bistånd, Echo, berörs. Att registrera fingeravtryck, lagra ögonbilder och utfärdande av identitetshandlingar kan inte bedömas som humanitärt stöd. Det nu framkomna kombinerat med uppgifter om ytterligare planer i samma riktning skapar oro. Vi har att verka för både UNHCR:s och Echos trovärdighet samt att medel används på det sätt som förutsatts. Därför är ett klarläggande om säkerhetshöjande åtgärder inom ramen för biståndsanslag angeläget.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är om hon avser att agera med anledning av uppgifter om att FN:s flyktingorgan UNHCR och EU:s organisation för humanitärt bistånd använder biståndsmedel för säkerhetshöjande åtgärder.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-01-14 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-21 Svar anmält: 2010-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-21)