Bistånd och internationell facklig solidaritet

Skriftlig fråga 2006/07:582 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 31 januari

Fråga

2006/07:582 Bistånd och internationell facklig solidaritet

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Den fackliga demokratin är något som vi inom socialdemokratin alltid satt högt upp på vår prioriteringslista. Tydliga tendenser pekar dock mot att det fackliga arbetet på många sätt är på väg att försvåras. Exempelvis sker det nu nedskärningar av statliga pengar till fackförbunden, pengar som tidigare varit öronmärkta till det internationella fackliga demokratiarbetet. Detta kommer framförallt att drabba de länder som allra mest behöver en väl fungerande fackrörelse. Och inte bara länder med undermåliga ekonomiska förhållanden, utan även länder där den demokratiska utvecklingen behöver hjälp på traven.

Regeringen har beslutat att inte minska biståndet, utan ligger kvar vid enprocentsmålet. En omfördelning av dessa pengar genomförs dock genom att man i stället stöder exempelvis handel och skuldavskrivning. Men mindre statliga bidrag till facklig internationell solidaritet kommer att innebära en försämring av människors villkor runtom i världen.

Statsrådet har i andra sammanhang bedyrat sitt stöd för fackliga rättigheter och kollektivavtal i Sverige, varför följande fråga är högst relevant:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att omfördelningen av biståndsmedel inte ska drabba det internationella fackliga solidaritetsarbetet i områden där sådant arbete är nödvändigt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-31 Anmäld: 2007-02-01 Besvarad: 2007-02-07 Svar anmält: 2007-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-07)