Bistånd och ägardirektiv

Skriftlig fråga 2013/14:273 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:273 Bistånd och ägardirektiv

av Hannah Bergstedt (S)

till statsrådet Hillevi Engström (M)

En del av det svenska biståndet investeras i företag som har verksamhet i utvecklingsländer. Detta sker bland annat via det statliga riskkapitalbolaget Swedfund, vars uppdrag är att genom investeringar främja långsiktigt hållbar utveckling, till exempel genom skatteintäkter. Det är viktigt att biståndsinvesteringar inte bidrar till skatteflykt från utvecklingsländer, eftersom insatserna då skulle bli kontraproduktiva. Det visade sig att Swedfund hade investerat i tio fonder som hade sina säten i skatteparadis. Skatteparadisens sekretessregler hindrar insyn och gör investeringarna svåra att följa. Genom att investera i skatteparadis ger man dessutom skatteparadisen legitimitet och stärker strukturer som motverkar utveckling. Efter skarp kritik från Riksrevisionen 2009 införde regeringen ett tillfälligt stopp för Swedfund att investera i fonder, vilket innebar att inga nya investeringar i fonder kunnat göras sedan dess. Swedfund behöll dock sina tidigare investeringar. I maj 2012 gav regeringen nya ägardirektiv till Swedfund, vilket innebar att det tillfälliga stoppet togs bort. När det gäller att säkerställa att bistånd inte går till skatteparadis eller bidrar till skatteflykt är det en betydande försämring jämfört med det tidigare ägardirektivet. Återigen riskerade alltså biståndsmedel att hamna i skatteparadis. För att säkerställa att biståndsmedel inte går till skatteflykt borde ägardirektivet innehålla krav på att fonderna och företagen som man investerar i inte finns registrerade i skatteparadis samt att fonderna och företagen som man investerar i redovisar sin verksamhet i varje land där de verkar enligt land-för-land-rapportering.

Avser statsrådet att se till att Swedfunds ägardirektiv ges den inriktning som redovisas ovan, det vill säga ej registrering i skatteparadis samt land-för-land-rapportering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-09 Svar anmält: 2014-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-09)