Bistånd för att avskaffa hungern

Skriftlig fråga 2009/10:205 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:205 Bistånd för att avskaffa hungern

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

FN:s mat- och jordbruksorgan FAO har hållit ett toppmöte om svälten i världen. FAO beräknar att vi har en miljard konstant hungriga och ett barn dör var sjätte minut av svält. Undernäringen i världen har ökat under senare år genom höjda matpriser, finanskrisen och klimatkrisen. Frågan är om FN:s millenniemål om att halvera fattigdomen och hungern i världen år 2015 jämfört med år 2000 kommer att kunna uppfyllas. FAO har förordat att utvecklingsländernas jordbruk skulle ges kraftigt ökat stöd under en längre period, 44 miljarder dollar per år. G8 har gjort vissa utfästelser om ökat stöd men FAO ifrågasätter om dessa räcker.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att de rika länderna ska ge utvecklingsländernas jordbruk ett stöd som kan avveckla svält och hunger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)