Bisfenol A

Skriftlig fråga 2011/12:644 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 8 juni

Fråga

2011/12:644 Bisfenol A

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Under två dagar åt reportrar på Svenska Dagbladet en kost mestadels av konserverad mat och efter bara två dagar hade en av reportrarna en av de högsta halterna av bisfenol A som hittills uppmätts i Sverige. Urinprovet visade en ökning med 4 600 procent.

Då bisfenol A kan störa kroppens hormonsystem, skada barns utveckling och även ge andra negativa effekter som infertilitet och hjärt-kärlsjukdomar hos vuxna är resultatet mycket oroväckande.

EU förbjöd förra året ämnet i nappflaskor. och från och med april i år är bisfenol A förbjudet även i matförpackningar riktade till barn under tre år i Sverige. För tillfället kartlägger ett flertal myndigheter förekomsten av bisfenol A i kvitton och renoverade vattenledningar. Någon total kartläggning av förekomst av bisfenol A i livsmedelsförpackningar som till exempel konservburkar pågår mig veterligt inte. I rapporten Bisfenol A – Rapport från ett regeringsuppdrag (april, 2011) finns ett flertal förslag för att minska användning av bisfenol A. Livsmedelsverket och KemI föreslår bland annat att tillverkare, grossist- och detaljhandel samt importörer ska redovisa en plan för hur de kan avveckla användandet av bisfenol A i förpackningar och andra plastartiklar som kommer i kontakt med mat. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till miljöminister Lena Ek:

Har miljöministern vidtagit eller avser miljöministern att vidta några åtgärder för att berörda aktörer ska redovisa handlingsplaner, i enlighet med utredningens förslag, för hur de kan avveckla bisfenol A i förpackningar som kommer i kontakt med mat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-08 Anmäld: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)