Bisfenol A i livsmedelsförpackningar

Skriftlig fråga 2011/12:633 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 7 juni

Fråga

2011/12:633 Bisfenol A i livsmedelsförpackningar

av Gunvor G Ericson (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Det finns flera studier som visar att bisfenol, som är en av de vanligaste kemikalierna i polykarbonatplast (hårdplast), kan ha en rad skadliga effekter på människors hälsa även i låga doser. 2010 motionerade jag i riksdagen om att införa ett förbud mot bisfenol A i livsmedelsförpackningar och andra produkter där det kan överföras till människor, med hänvisning till dess hälsorisker.

Ett starkt opinionstryck ledde i alla fall till ett steg genom förbud i nappflaskor 2011 och nu i april i år förbjöds ämnet i Sverige i matförpackningar riktade till barn under tre år. Men varför ska vi ha kvar det i livsmedelsförpackningar över huvud taget?

Även om alla hälsoeffekter inte är klarlagda finns det tillräckligt med underlag för att gå vidare och förbjuda förekomst av bisfenol i förpackningar och annat som är i direktkontakt med mat.

Min fråga till miljöministern blir därför:

Kommer miljöministern att ta initiativ för att Sverige helt ska fasa ut bisfenol ur livsmedelsförpackningar och andra produkter med hänvisning till dess hälsorisker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-07 Anmäld: 2012-06-07 Besvarad: 2012-06-13 Svar anmält: 2012-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)