Bisfenol A i livsmedelsförpackningar

Skriftlig fråga 2010/11:584 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 14 juni

Fråga

2010/11:584 Bisfenol A i livsmedelsförpackningar

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

I dag finns den hormonstörande kemikalien Bisfenol A (BPA) i livsmedelsförpackningar, dock inte i barnmatsförpackningar. På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket tagit fram en rapport (2/11-10) för att utvärdera behovet av och förutsättningarna för Sverige att införa ett nationellt förbud mot BPA. I rapporten påtalas vikten av att inte utsätta barn för BPA. Man skriver även att det kan bli aktuellt att överväga ett förbud mot livsmedelsförpackningar med BPA om användningen av dessa förpackningar ökar. Ett sådant eventuellt förbud finns det rättsligt utrymme för.

Som vi alla förstår äter inte barn enbart mat från barnmatsförpackningar utan även mat som kommer från andra typer av livsmedelsförpackningar, det vill säga förpackningar där BPA fortfarande finns.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Kommer miljöministern att vidta åtgärder för att införa ett förbud mot alla livsmedelsförpackningar då BPA på detta sätt även når barn?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-06-14 Anmäld: 2011-06-14 Besvarad: 2011-06-22 Svar anmält: 2011-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-22)