Birtukan Mideksa

Skriftlig fråga 2008/09:459 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 januari

Fråga

2008/09:459 Birtukan Mideksa

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Kampen mot terrorism och kampen om Afrikas horn har bromsat upp omvärldens tryck på Etiopien. Och inte ens regeringens egna intentioner i skrivelsen Sveriges demokratibistånd har konkretiserats i förhållande till Etiopien. Regeringen talar om jämställdhet som en del av samverkan men uppgifter om andelen av det svenska biståndet som går till kvinnoorganisationer i Etiopien har inte erhållits. Och den etiopiska regeringens lagförslag som omöjliggör enskilda organisationers stöd till demokratiska krafter i landet antogs den 25 december. Samtidigt är EU och Sverige tysta. Regeringen talar hittills ensidigt om hemligt bistånd vilket riskerar att försvåra insatser för demokrati och mänskliga rättigheter i stället för att vara ett redskap, vilket är bekymmersamt.

Birtukan Mideksa, före detta domare, är den första kvinnliga partiledaren i Etiopien. Hon har också besökt Sverige och haft möte med politiker. Men nu har UDJP:s ordförande Birtukan Mideksa åter fängslats och hon är därmed också åter separerad från sin dotter. Mideksas möjlighet att ta emot besök är begränsat, hälsan är påverkad och hon uppges hungerstrejka. Professor Mesfen Wldemariam uttalar att han misshandlats. Detta är djupt oroande uppgifter. Det är angeläget att utrikesminister Carl Bildt tar initiativ när uppgifter om politiska fängslade och våld mot politiker inkommer.

Min fråga till utrikesministern är vilka åtgärder han har vidtagit mot bakgrund av uppgifter om att politiker åter har fängslats och utsatts för övergrepp i Etiopien.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-07 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-21 Svar anmält: 2009-01-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-21)