biometriska passfoton

Skriftlig fråga 2004/05:1369 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 7 april

Fråga 2004/05:1369

av Maria Larsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om biometriska passfoton

Regeringen beslutade den 16 oktober 2003 att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att förbereda ett eventuellt införande av biometrisk information i pass och andra resehandlingar. RPS redovisade uppdraget i en rapport den 30 september 2004. Dock redovisar det finska företaget Setec på sin hemsida redan den 1 september 2004 att en order motsvarande 900 miljoner kronor lagts gällande passunderlag. På företaget Security Parks hemsida redovisas den 4 november 2004 att Snabbfoto AB beställt maskiner för svenska polisens räkning. Genom detta avtal får Snabbfoto AB monopol på passfototagningarna. Tidslängden av avtalet är inte redovisat. Det är anmärkningsvärt att upphandling gjorts innan beslut ens fattats av riksdagen. SFF, Svenska fotografers förbund, ingick ej som remissinstans och har ej ingått i förhandlingar eller i upphandlingar vad gäller passfototagningarna. Andra europeiska länder har både involverat och förhandlat med fotograferna, dock ej i Sverige. Konsekvens av detta är att uppskattningsvis 1 000 fotografer, företrädesvis kvinnor, kommer att förlora sitt arbete. I dag utfärdas mellan 800 000 och 900 000 pass om året, vilket kommer att fördubblas inom fem år då giltighetstiden halveras. Polisens arbete med passhantering, passfotografering som tar minst tio minuter per kund, med färre stationer och bibehållen personal är till synes helt ogörligt. Polisens uppdrag borde ligga på allt annat än administration av passhandlingar.

Hur avser statsrådet att hantera upphandlingsfrågan och de tusen arbetstillfällen som nu försvinner bland fotograferna i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-04-07 Anmäld: 2005-04-07 Besvarad: 2005-04-20 Svar anmält: 2005-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-20)