Biologiska smittor

Skriftlig fråga 2018/19:251 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Området bioförsvar (bio-defence) är något som har uppmärksammats internationellt på den säkerhetspolitiska arenan. I dag kan hot mot vår säkerhet se ut på olika sätt och omfatta biologiska hot. Händelserna i Salisbury är ett tydligt exempel på detta. Det är därför av stor vikt att Sverige ligger i framkant med en modern och hållbar förmåga på bioförsvarsområdet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka upp landets bioförsvarsförmåga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-18 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga