Biologiska läkemedel

Skriftlig fråga 2013/14:473 av Arleklo, Ann (S)

Arleklo, Ann (S)

den 7 mars

Fråga

2013/14:473 Biologiska läkemedel

av Ann Arleklo (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Snart löper de första patenten ut på några av våra mest framgångsrika men även kostsamma behandlingar – biologiska läkemedel.

Det första exemplet gäller Remicade, en monoklonal antikropp som används bland annat vid behandling av reumatism. Man förväntar sig nu att det skall komma biosimilarer, snarlika läkemedel, som likt generika kan ersätta originalläkemedlet till en lägre kostnad. Detta är bra, men det finns stora utmaningar kring patientsäkerheten.

Biologiska läkemedel är inte utbytbara på apoteksnivå; det har fastställts av Läkemedelsverket. Däremot finns det stor risk att utbyten ändå kommer att ske, som följd av upphandlingsbeslut. Landstingens upphandlingar av biosimilarer kan dessutom sätta i gång redan före sommaren. Dessa utbyten kan komma att kompromissa patientsäkerheten, dels på grund av ökad risk för biverkningar men även på grund av försvårad uppföljning. Socialdepartementet har duckat denna fråga när riktlinjer har efterfrågats. Vem tar ansvar för patientsäkerheten? 

Min fråga till socialminister Göran Hägglund lyder:

Vad avser ministern att göra för att det ska fastställas att utbyte inte heller sker inom vården och att läkaren äger detta beslut, inte en upphandlingsenhet eller budgetansvarig?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-07 Anmäld: 2014-03-10 Besvarad: 2014-03-17 Svar anmält: 2014-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-17)