Biogasbilar i bonus-malus-systemet

Skriftlig fråga 2018/19:154 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det har på senare år genomförts statliga satsningar på biogas för fordonsdrift, bland annat med Klimatklivet till produktionsanläggningar och gasmackar, ett särskilt produktionsstöd för gasen och en bonus på 10 000 kr för gasbilar inom bonus–malus-systemet. Sammantaget har detta fått avsedd effekt i den bemärkelsen att flera bilmodeller är tillgängliga i gasversion i Sverige utan att finnas på andra marknader, genom konvertering hos svenska specialindustrier. Dessa konverterade bilar är helt nya, omfattas av specifik lagstiftning och av samtliga garantier, och de uppfyller senaste Euro-avgasreglerna. De räknas dock formellt sett som efterhandskonverterade och får därmed inte den tidigare nämnda bonusen. Min bedömning är att detta troligen är en icke avsedd konsekvens av utformningen av bonus–malus.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att nya gasbilar, konverterade i Sverige i enlighet med befintlig lagstiftning och uppfyllande av alla regelverk, omfattas av den bonusklassning som gäller för övriga nya gasbilar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Sista svarsdatum: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga