Biogas som fordonsbränsle

Skriftlig fråga 2006/07:1468 av Danielsson, Staffan (c)

Danielsson, Staffan (c)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1468 Biogas som fordonsbränsle

av Staffan Danielsson (c)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

De klimatpåverkande koldioxidutsläppen från en bil som drivs med biogas utgör mindre än 10 procent av regeringens gränsvärde för att omfattas av miljöbilsdefinitionen. Därtill är gasbilens hälsofarliga utsläpp av kväveoxider väsentligt lägre och utsläppen av cancerframkallande partiklar praktiskt taget obefintliga. Biogas är, enligt de flesta bedömarna, det från miljösynpunkt sammantaget bästa drivmedlet på marknaden. Det finns över 800, och inom kort över tusen, etanolpumpar i landet. Men antalet befintliga och planerade pumpar för fordonsgas är bara 130. Därför är det glädjande att miljöminister Andreas Carlgren i tidskriften Energigas (2007:2) anger följande: Vi vill skapa en jämnare balans. Vi har nyligen satsat 150 miljoner kronor på fler biogasmackar. Det var steg ett.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att skapa en jämnare balans mellan biobränslena för fordonsdrift – vad kommer efter steg ett?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-06 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-23)