Biogas och landsbygdsstöd

Skriftlig fråga 2009/10:1013 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 3 september

Fråga

2009/10:1013 Biogas och landsbygdsstöd

av Karin Svensson Smith (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I dagsläget är det stora mängder råvara som lämpar sig för produktion av biogas som går till spillo. En av orsakerna är att lantbrukare inte får tillräckliga ekonomiska incitament för att vare sig producera biogas på egen hand eller för att distribuera råvaran till andra producenter. En möjlighet för att skapa sådana incitament finns inom landsbygdsstödet.

Fråga:

Avser jordbruksministern att ta initiativ till att medel inom landsbygdsstödet omfördelas så att de lantbrukare som bidrar till biogasproduktion får ekonomisk ersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-03 Besvarad: 2010-09-14 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-14)