Biobränsle

Skriftlig fråga 2018/19:445 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Ska Sverige nå sina högt ställda klimatmål och en omställning av transportsektorn där utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030 måste förutsättningarna finnas. Det finns en samlad målsättning från politiken över blockgränserna, men den förda politiken från regeringens sida har lagt hinder i vägen.

I en artikel i Dagens industri den 15 mars riktar Preem hård kritik mot regeringens drivmedels- och klimatpolitik, där de också meddelar att de i stället för att satsa sina mångmiljardinvesteringar i förnybara drivmedel i Sverige i stället kommer att göra så i Norge.

Anledning till att Preem väljer Norge före Sverige är att läget tyvärr är för osäkert på grund av hur politiken och styrmedlen är utformade.

Ska Sverige nå sina transportmål krävs att vi gör allt vi kan för att minska utsläppen från transportsektorn. Biodrivmedel är där en viktig pusselbit. Men i stället för att underlätta för företag som vill vara med och bidra har regeringen gjort det allt för osäkert för exempelvis Preem att satsa på Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Hur ska ministern och regeringen säkerställa långsiktigt hållbara spelregler för näringslivet som gör att de vågar satsa på omställning i Sverige? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-22 Överlämnad: 2019-03-25 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga