biobanker

Skriftlig fråga 1998/99:540 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:540 av Sonja Fransson (s) till utbildningsministern om biobanker

den 19 april

 

Gentekniken utvecklas i en rasande fart. I dag kan man genom ett litet vävnadsprov utläsa inte bara de sjukdomar vi har utan också de som vi riskerar att få, våra föräldrars arvsanlag, våra ofödda barns eventuella sjukdomar m.m.

I Sverige finns i dag ca 53 miljoner prover lagrade i s.k. biobanker. Det är prover som lämnas vid läkarundersökning och sjukhusbesök.

Biobankerna är viktiga hjälpmedel för forskarna i utprovandet av nya säkrare läkemedel, men samtidigt kan informationen vara integritetskänslig och den genetiska informationen angår inte enbart den undersökta individen utan också dennes släktingar. För läkemedelsindustrin är dessa biobanker oerhört värdefulla, det handlar om tiotal miljarder för en biobank.

Vad händer med integriteten om skuldsatta landsting säljer biobanker? Vad händer om biobanker blir en handelsvara där försäkringsbolag och arbetsgivare kan köpa information? I dag saknas klara etiska regler och riktlinjer om hur vi skall skydda den enskildes integritet.

I utredningen God sed i forskningen föreslog kommittén "att forskning med hjälp av biobanker skyndsamt skall bli föremål för särskild utredning".

Min fråga är därför:

 

När ämnar ministern tillsätta denna synnerligen viktiga och aktuella utredning?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-19 Anmäld: 1999-04-27 Besvarad: 1999-04-28
Svar på skriftlig fråga