Biltåg

Skriftlig fråga 2014/15:688 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Biltåg är ett bekvämt sätt att resa längre sträckor, man slipper köra men får ändå med sig bilen. För barnfamiljer underlättar det väldigt mycket att kunna låta barnen springa runt på tåget snarare än att sitta still och fastspända under bilresor på hundra mil eller mer inom Sverige eller utomlands. Fungerande biltågsnät finns i Finland, Tyskland och på olika håll i Europa. Biltåg innebär att den enskilde sparar in på både slitage och bensin. Vid längre färdsträckor går det också att argumentera för att säkerheten på vägarna ökar, då bilister inte behöver riskera trötthet när de färdas på ett tåg.

Det allra tyngsta argumentet handlar dock om det miljömässigt hållbara i att resa med tåg snarare än med bil. Biltåg är utan tvekan ett mycket bra sätt att värna om miljön genom minskade utsläpp längs motorvägarna. Alla politiska ambitioner vi har på området klimat och miljö borde innebära att Sverige satsar på ökad tågtrafik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Har regeringen för avsikt att skapa förutsättningar för ökat tågresande genom att satsa på biltåg i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-17 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga