bilstödet

Skriftlig fråga 2004/05:2111 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 16 augusti

Fråga 2004/05:2111

av Linnéa Darell (fp) till socialminister Berit Andnor om bilstödet

Den 6 april i år överlämnades utredningen Mobil med bil @ ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst till regeringen. En utredning som alla berörda parter väntat på. Men det räcker inte med en utredning för att avhjälpa de problem som under en följd av år funnits kring bilstödet och dess finansiering.

Försäkringskassan signalerar nu att inte heller detta år kan beslut om bilstöd till personer med funktionshinder fullföljas under årets sista månader på grund av att anslagna medel inte är tillräckliga. Enligt prognosen för 2005 kommer bilstödet att vara förbrukat i oktober med nuvarande anslagstilldelning. Denna ständiga eftersläpning förorsakar stora bekymmer för såväl användare som leverantörer av bilar och dess utrustning.

Vid frågor från mig och andra riksdagsledamöter kring vad regeringen avser att göra för att få ett fungerande bilstöd har socialministern vid flera tillfällen hänvisat till ovannämnda utredning. När sökande av bilstöd nu för nionde året i rad drabbas av regeringens "lappande och lagande" är min fråga till socialministern:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att upprätta ett fullt finansierat och långsiktigt hållbart system för bilstöd till personer med funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-16 Besvarad: 2005-08-30 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-30)