bilstödet

Skriftlig fråga 2003/04:1406 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 5 juli

Fråga 2003/04:1406

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Berit Andnor om bilstödet

Vid frågestunden den 15 april i år svarade statsrådet Andnor på en fråga från undertecknad att de tillskott, som regeringen dels anvisat till bilstöd i årets vårproposition (22 miljoner kronor) och de förväntade ytterligare 38 miljoner kronor inför budgetåret 2005, ska innebära att behovet mycket väl kommer att tillgodoses och att den puckel som regeringen skjutit framför sig ska kunna tas i fatt.

Trots vårpropositionens tilläggsanslag är pengarna för innevarande år nu slut. Något som regeringen visste skulle ske, eftersom eftersläpningen från förra året tog en stor del av årets anslag. Så har det varit en följd av år. Så kommer det att bli också nästa år om inte särskilda medel avsätts riktade till att beta av "ryggsäcken". När eftersläpningen uppgår till närmare 100 miljoner kronor, räcker det inte med anslagshöjningar på 60 miljoner kronor för att "ta ifatt puckeln".

Återigen kommer enskilda människor i kläm. De som söker nu i juni och är berättigade till bilstöd får ändå vänta till i januari 2005 innan de kan skaffa sin bil.

Vilka åtgärder avser statsrådet Andnor att vidta för att förkorta väntetiden på bilstödet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-07-05 Besvarad: 2004-07-19 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-19)