Bilstöd

Skriftlig fråga 2005/06:1103 av Högman, Berit (s)

Högman, Berit (s)

den 24 februari

Fråga 2005/06:1103 av Berit Högman (s) till socialminister Berit Andnor (s)

Bilstöd

Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle för alla. Ett samhälle där vi kan bidra efter förmåga och få hjälp efter behov. En liten men viktig del av detta är möjligheten till bilstöd för funktionshindrade.

Inte minst i glesbygd där kollektiva färdmedel saknas, oavsett om de är handikappanpassade eller ej. Jag har vid ett flertal tillfällen stött på behovet av att få tillgång till bilstöd trots att den funktionshindrade saknar körkort.

Jag tänker särskilt på föräldrar till svårt funktionshindrade barn, ungdomar och unga vuxna. Denna fråga har ju också behandlats av den utredning om bilstödet som avlämnats.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Kommer statsrådet att lägga fram förslag till förbättringar angående bilstödet så att föräldrar till gravt funktionshindrade barn också får bilstöd, trots att den funktionshindrade saknar körkort och aldrig kommer att kunna ta körkort?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-24 Anmäld: 2006-02-24 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)