bilstöd

Skriftlig fråga 2004/05:926 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 10 februari

Fråga 2004/05:926

av Anne Marie Brodén (m) till socialminister Berit Andnor om bilstöd

Då utrustning av den typ som bekostas enligt reglerna för det statliga bilstödet behöver repareras kan bilstödsberättigade ibland tvingas ansöka om en helt ny utrustning endast därför att utrustningen inte från början har bekostats av Försäkringskassan. Detta kan exempelvis bli fallet om en bilstödsberättigad köper en bil med färdigmonterad utrustning, utan att ansöka om bilstöd.

I ett specifikt fall kostar reparationen av befintlig utrustning enligt uppgift mellan 2 000 och 6 000 kr, medan installation av en helt ny utrustning i samma bil kostar mellan 100 000 och 200 000 kr. Det förefaller som resursslöseri att Försäkringskassan å ena sidan kan bevilja stöd till en helt ny utrustning, men å andra sidan vägrar att betala en mindre kostsam reparation.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att klargöra hur Försäkringskassan bör förhålla sig när utrustning som omfattas av bilstödet, men som inte ursprungligen har bekostats av Försäkringskassan, behöver repareras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-10 Anmäld: 2005-02-10 Besvarad: 2005-02-16 Svar anmält: 2005-02-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-16)