bilstöd till rörelsehindrade

Skriftlig fråga 2001/02:562 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 21 januari

Fråga 2001/02:562

av Anita Sidén (m) till statsrådet Ingela Thalén om bilstöd till rörelsehindrade

Det nuvarande bilstödet för rörelsehindrade har många brister. Dessutom har beloppet varit oförändrat ända sedan år 1988, trots att det blivit både dyrare att skaffa och äga bil. Många rörelsehindrade har därför inte råd att köpa bil, fastän de är berättigade till bilstöd.

Bilen är mångas räddning och en förutsättning för att rörelsehindrade ska kunna ta sig till och från sina arbeten och att kunna leva som andra.

Nu måste det vara färdigt med utredandet. De rörelsehindrade har väntat länge nog. Regeringen lever inte upp till det löfte om översyn av stödet, som gavs för ett och ett halvt år sedan.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att föreslå förbättringar för bilstöd för rörelsehindrade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-01-21 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-30)