bilskrotningspremien

Skriftlig fråga 1998/99:769 av Adolfsson, Carina (s)

Adolfsson, Carina (s)
Fråga 1998/99:769 av Carina Adolfsson (s) till miljöministern om bilskrotningspremien

den 24 juni

 

I Sverige i dag finns det 3,6 miljoner bilar, av dem är 1,8 miljoner äldre än tio år och saknar avgasrening. Sverige är bland de länder som har den äldsta bilparken i Europa, detta borde med styrmedel åtgärdas.

I våra grannländer Norge och Danmark har man vidtagit åtgärder med att höja skrotningspremien och det har också visat sig att det ger resultat både ur miljösynpunkt och ur sysselsättningssynpunkt. Inom ramen för FN:s ramkonvention för klimatförändringar beslutades år 1997 att industriländerna skall reducera sina utsläpp av klimatpåverkande gaser med 5,2 %. EU har åtagit sig att gemensamt minska utsläppen med 8 %. Riksdagen har tidigare beslutat att koldioxidutsläppen från fossila bränslen år 2000 inte skall vara större än de var år 1990 och att utsläppen därefter skall minska.

Som ett exempel: Om man tar bort 10 % av all bilkörning med icke-katalysatorbilar och dieselbilar tillverkade före 1989, ca 200 000 bilar, skulle vägtrafikens utsläpp minska med 2,5 %.

Ett sätt att stimulera till ökad bilskrotning av äldre bilar utan katalysator är att höja bilskrotningspremien som i dag är 500 kr till en högre summa. I vägtrafikbeskattningsutredningen har ett förslag lagts om att tillfälligt höja premien kraftigt under nio månader till tre tänkbara nivåer, 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr.

 

Avser ministern att se över bilskrotningspremien för att minska koldioxidutsläppen?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-06-24 Besvarad: 1999-07-23 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga