bilprovningen

Skriftlig fråga 2001/02:1372 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 juni

Fråga 2001/02:1372

av Ulla-Britt Hagström (kd) till näringsminister Björn Rosengren om bilprovningen

Den svenska bilprovningen fungerar dåligt. Verksamheten förföljs av låg effektivitet och produktivitet liksom stora ekonomiska underskott. En starkt bidragande orsak till allt detta är AB Svensk Bilprovnings monopolställning. För att förbättra ekonomin har bilprovningen behövt höja kostnaderna för sina tjänster utan att riskera att förlora någon kund. En sund konkurrens ger oftast både bättre service och lägre priser. Därför måste AB Svensk Bilprovning konkurrensutsättas.

Kostnaderna för besiktning är höga och för t.ex. husvagn har besiktningspriserna ökat med ca 80 % den senaste tiden. En möjlighet att få ner priserna skulle vara att man kan sambesiktiga bil och husvagn. En konkurrensutsättning torde lösa dessa problem.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till näringsminister Björn Rosengren:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hela verksamheten i AB Svensk Bilprovning konkurrensutsätts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarad: 2002-06-28 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-28)