bilfri dag

Skriftlig fråga 2000/01:47 av Värmby, Lennart (v)

Värmby, Lennart (v)

den 11 oktober

Fråga 2000/01:47

av Lennart Värmby (v) till miljöminister Kjell Larsson om bilfri dag

Den europeiska manifestationen "Bilfri dag" genomfördes för första gången i år fredagen den 22 september runtom i Europa. Den bilfria dagen är till för att väcka fler till insikt om den ökande mängden hälsovådliga utsläpp som bilarna står för. Det ger också möjlighet att visa på alternativen @ en bra kollektivtrafik, att cykla, gå och kunna röra sig på stadens gator och torg utan utsläpp och buller.

Ca 800 städer deltog i Europa, men i Sverige blev resultatet klent. Endast nio deltog @ Luleå, Sundsvall, Karlstad, Västerås, Eskilstuna, Borås, Falkenberg, Helsingborg och Lund. Bäst lyckades aktionen i Sundsvall, Helsingborg och Karlstad, där man satsat ordentligt för att lyfta fram de positiva sidorna med en bilfri dag.

Poängen med en sådan här dag är just att gemensamt genomföra en manifestation för att visa på nödvändigheten av en miljöomställning. Det klena resultatet i Sverige manar till eftertanke och visar på nödvändigheten av centrala initiativ och stöd. Detta för att få fart på det lokala arbetet och engagemang som är förutsättningen för lyckat resultat.

Min fråga till miljöministern:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta inför den bilfria dagen 2001 för att stimulera fler kommuner att delta i den bilfria dagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-11 Anmäld: 2000-10-17 Besvarad: 2000-10-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-18)