bilfri dag

Skriftlig fråga 1999/2000:611 av Värmby, Lennart (v)

Värmby, Lennart (v)

den 23 februari

Fråga 1999/2000:611

av Lennart Värmby (v) till miljöminister Kjell Larsson om bilfri dag

Den 4 februari i år hölls i Bryssel en stor konferens under mottot En bilfri dag i stan. Den var avsparken för en gemensam aktion i hela EU i avsikt att få så många städer som möjligt att ordna en bilfri dag den 22 september i år.

EU-kommissionen står bakom denna från början franska idé och Margot Wallström, kommissionär för miljöfrågor inledde konferensen. Syftet med aktionen är givetvis att ruska om medborgarna och förmå dem att avstå från bilen när de förflyttar sig, åtminstone för en dag. Att få folk att pröva på att cykla, åka buss, spårvagn, tunnelbana eller ta sig fram till fots. En bilfri dag utan avgaser och bilköer bryter invanda mönster och ger nya erfarenheter.

Ett av de största problemen i dagens Europa är biltrafiken och dess utsläpp. Att påvisa nödvändigheten av en förändring och förankra insikten om denna, är en mycket viktig del av miljöarbetet. Den 22 september som gemensam dag över alla gränser tydliggör behovet av gemensamma åtgärder och blir ett stöd för höjda miljökrav.

Sveriges städer borde vara med och det är givetvis viktigt att deltagandet är förankrat lokalt. Det visar erfarenheterna från de 66 franska och 93 italienska städer som deltog förra året.

Kommer miljöministern att vidta några åtgärder för att få så många svenska kommuner som möjligt att delta i den bilfria dagen den 22 september år 2000?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-02-23 Anmäld: 2000-03-07 Besvarad: 2000-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-08)