Bilen som arbetsmiljöfråga

Skriftlig fråga 2008/09:274 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 19 november

Fråga

2008/09:274 Bilen som arbetsmiljöfråga

av Raimo Pärssinen (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Trots att fler än 400 000 personer tillbringar en stor del av arbetstiden i trafiken glöms bilen bort i arbetsmiljöarbetet på fyra av fem företag.

Var fjärde arbetsolycka med dödlig utgång under de senaste 30 åren har skett i trafiken. Det gör bilkörning till den enskilt största orsaken till dödsfall på jobbet. Det handlar om bilar utan säkerhetsutrustning eller gamla bilar samt om faktorer som bristande kunskap, stress och trötthet.

Vid en hög andel av Arbetsmiljöverkets inspektioner har det visat sig att arbetsgivare brister på ett eller annat sätt, vilket medfört att de fått krav på sig från Arbetsmiljöverket.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att uppmärksamma bilen mer i arbetsmiljöarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-11-19 Anmäld: 2008-11-19 Svar anmält: 2008-12-02 Besvarad: 2008-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-02)