Bilbränder och försäkringsbedrägerier

Skriftlig fråga 2016/17:1825 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Återkommande drabbas min hemkommun Västerås, men även andra kommuner runt om i landet, av bilbränder. Västerås toppade för något år sedan antalet bilbränder per capita och ligger nu i topp tillsammans med kommuner som Södertälje. Orsakerna till bilbränderna är säkert flera – men de innebär alltid skadegörelse och drabbar ofta skötsamma samhällsmedborgare. Det uppstår stora kostnader för samhället kring att sanera och frakta bort bilvrak. Men det är också känt att vissa bilbränder har sin grund i försäkringsbedrägerier.

Denna fråga kräver effektiva åtgärder som kan omfatta både lagstiftning och initiativ med försäkringsbolagen. Det ska inte löna sig att bränna bilar och få ut ersättningar för det när syftet är uppenbart och det inte handlar om en faktisk olycka.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med fokus på att komma åt försäkringsbedrägerierna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-21 Överlämnad: 2017-08-22 Anmäld: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-05 Svarsdatum: 2017-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga