Bilaterala politiska samtal med Taiwan

Skriftlig fråga 2019/20:534 av Joar Forssell (L)

Joar Forssell (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Antalet stater som fortfarande har diplomatisk kontakt med Taiwan har minskat de senaste åren efter kinesiska påtryckningar. Under 2019 har Salomonöarna och Kiribati, som marint angränsar till Taiwan, avbrutit sitt nära samarbete. Detta har skett efter att Kina utlovat ekonomiska incitament i form av investeringar och bistånd i utbyte mot att länderna inte längre stöttar Taiwan. Resultatet är att Taiwan nu endast har officiell kontakt med 15 stater världen över.

Sverige och EU bör inte vända Taiwan ryggen. Trots att Sverige saknar diplomatiska förbindelser med Taiwan så har Sverige och Taiwan sedan många år omfattande kontakter. Den föregående utrikesministern Margot Wallström framhävde i sitt svar på en skriftlig fråga (2017/18:93) att regeringen noterar att Taiwan är med i WTO och att regeringen avser att stötta en vidare integrering inom det internationella samfundet. Något som även Carl Bildt tidigare uttalat sitt stöd för enligt svar på den skriftliga frågan 2006/07:617. Det är ett åtagande som förpliktigar.

Trots att USA, Japan, Australien och Tyskland stöttade Taiwans medlemskap i WHO så blockerades medlemskapet av Kina och dess allierade. Olika organisationer har i respons erbjudit Taiwan att ta del av kunskap och läkemedel som landet skulle ha kunnat ta del av om det tilläts att återfå den status det åtnjöt 2009. Jag ser fram emot att ta del av information från Utrikesdepartementet där man klargör hur Sverige verkade för att stötta Taiwans ansökan samt hur vi kan dela med oss av den medicinska kunskap vi besitter.

I USA har kongressen infört en särskild lag där kontakt mellan USA och Taiwan möjliggörs utan att USA för den delen erkänner Taiwan. Detta innebar bland annat att Taiwans president kunde mellanlanda i USA på väg till Paraguay. Regeringen skulle kunna följa efter, ifall den har för avsikt att stötta Taiwans medlemskap i WHO år 2020, utan att för den delen behöva erkänna Taiwan som ett självständigt land.

Mot bakgrund av det som framförts vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Är regeringen beredd att, om intresse uttrycks från taiwanesisk sida, i Sverige föra bilaterala samtal med Taiwans president eller medlemmar av Taiwans regering med avsikten att diskutera hur Taiwans medlemskap i internationella organisationer kan förverkligas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-03 Överlämnad: 2019-12-04 Anmäld: 2019-12-05 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga