Bidragsfusk

Skriftlig fråga 2007/08:1212 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 13 maj

Fråga

2007/08:1212 Bidragsfusk

av Göran Lindblad (m)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Komak är en oberoende barnrättsorganisation som startades 1997, med syfte att verka för demokrati, humanism och barns rättigheter i Kurdistan i enlighet med FN:s barnkonvention.  Vid 2008 års kurdgala på Södra Teatern i Stockholm utsåg KRG:s, Kurdistan Regional Governments, Nordenrepresentation Komak till årets kurd. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin överlämnade utmärkelsen, i god tro. I motiveringen står det bland annat: ”När ett av Sveriges käraste kulturarv, böckerna om den rödhåriga, självständiga och starka flickan, skulle skickas till kurdiska barn fastnade de i den turkiska tullen.”

Enligt uppgifter från vår ambassad i Ankara så var det aldrig något problem med leveransen. Det är sedan fyra år inga som helst problem att föra in böcker på kurdiska. Barnen i Bullerbyn tillhör för övrigt den kanon av böcker som alla barn i Turkiet ska läsa i skolorna. Komak har helt felaktigt spritt detta påstående och utnyttjat biståndsmedel man fått från Sida via Palmecentret för att ge ett sådant intryck.

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra motsvarande bidragsfusk?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar anmält: 2008-05-22 Besvarad: 2008-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-22)