Bidragsberoende

Skriftlig fråga 2011/12:762 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 september

Fråga

2011/12:762 Bidragsberoende

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Dagens eko har rapporterat att enligt Socialstyrelsens rapporter Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2011 och Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2006 lever allt fler på bidrag. I hela landet levde 4,4 procent av befolkningen i hushåll med ekonomiskt bistånd förra året.

Långvariga biståndstagare över 18 år, alltså de som har fått försörjningsstöd i tio månader eller längre, var 2006 totalt 84 142 personer i landet. År 2011 var det 109 301, en ökning med nära 30 procent.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i sin ekonomiska politik så att gruppen som försörjs av ekonomiskt bistånd kan minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-11 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)