bidragsberoende

Skriftlig fråga 2003/04:1584 av Osman Sherifay, Mariam (s)

Osman Sherifay, Mariam (s)

den 30 augusti

Fråga 2003/04:1584

av Mariam Osman Sherifay (s) till statsrådet Hans Karlsson om bidragsberoende

Fortfarande är antalet bidragsberoende stort. Även om den internationella konjunkturen visar tecken på att bli bättre kommer det att dröja innan uppgången avspeglar sig i att färre svenskar klarar sig utan bidrag.

Förra årets sammanlagda utbetalningar av sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag försörjde 1 033 338 personer, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med 2002, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken döljer troligen fler människor eftersom exempelvis två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår vardera slås samman till en helårsperson.

SCB har i denna statistik inte tittat på hur många av dessa 1 033 338 personer som har en invandrarbakgrund.

Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt statsråd om han inte skulle kunna ge i uppdrag att en kartläggning görs på hur många som i dag i denna grupp har en invandrarbakgrund.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-08-30 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-13)