Bidrag till resurscentrum för kvinnor

Skriftlig fråga 2012/13:442 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 17 april

Fråga

2012/13:442 Bidrag till resurscentrum för kvinnor

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Regeringen har beslutat att medlen till resurscentrum för kvinnor ska utgöra ett verksamhetsbidrag, med målet att bidra till att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet.

Min fråga till näringsministern är:

Hur kommer det sig då att medel betalas ut till aktiebolag där pengar riskerar att stanna i bolaget som vinst i stället för att användas till verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-17 Anmäld: 2013-04-17 Besvarad: 2013-04-24 Svar anmält: 2013-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-24)