bidrag till restelektrifiering

Skriftlig fråga 1998/99:619 av Svensson, Per-Olof (s)

Svensson, Per-Olof (s)
Fråga 1998/99:619 av Per-Olof Svensson (s) till näringsministern om bidrag till restelektrifiering

den 10 maj

 

Riksdagen beslutade i höstas om att bidrag skall kunna erhållas för att fullfölja den s.k. restelektrifieringen dvs. att få möjlighet till att på något sätt få tillgång till el till alla bostadsfastigheter.

Ett antal fastighetsägare i framför allt glesbygden har under flera år väntat på denna åtgärd och har nu sett fram emot att med det snaraste kunna påbörja en installation.

Enligt uppgift har det dock ännu inte beslutats om några bidrag. Därför frågar jag näringsministern:

 

När kommer det att bli möjligt att erhålla bidrag till restelektrifiering?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-10 Anmäld: 1999-05-18 Besvarad: 1999-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga