Bidrag till kvinnojourer

Skriftlig fråga 2005/06:323 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 10 november

Fråga 2005/06:323 av Tina Acketoft (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Bidrag till kvinnojourer

De kvinnojourer som lämnat Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) kommer inte att få del av statens bidrag till kvinnojourerna. Sedan vårens debatt om extremfeminismen inom organisationen har de 25 jourer som hoppat av Roks kämpat för att få del av årets statsbidrag @ totalt 3 miljoner kronor som Roks fick från Socialstyrelsen för att fördela till de lokala jourerna. När bidraget fastställdes baserades det på det dåvarande antalet kvinnojourer inom Roks, det vill säga inklusive de 25 lokalavdelningar som sedan dess hoppat av.

Enligt ett nyligen fattat beslut inom Roks kommer man inte att förmedla bidrag till de 25 jourer som lämnat organisationen. För många av dessa kvinnojourer står nu verksamheten hotad. Ideella organisationer som kvinnojourer utgör i många fall den enda säkra punkten i tillvaron för de tusentals kvinnor och barn som tvingas att fly sina hem. 2003 översteg antalet övernattningar på kvinnojourerna 82 000.

I en tidigare fråga till folkhälsoministern och justitieministern frågade jag vad de avser att göra för att säkerställa att regeringens utlovade bidrag kommer alla kvinnojourer till del. Nu är problemet akut.

Baserat på ovanstående vill jag fråga statsrådet vad han avser att göra för att säkerställa att de nämnda lokala kvinnojourerna kan fortsätta bedriva sin verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-10 Anmäld: 2005-11-11 Besvarad: 2005-11-16 Svar anmält: 2005-11-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-16)