Bidrag till hatpredikanter

Skriftlig fråga 2016/17:1342 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Nyligen debatterade Liberalerna genom en interpellation till statsrådet Bah Kuhnke frågan om regler kring bidrag till icke demokratiska organisationer. Under debatten framkom att demokratiministern inte ansåg sig kunna uttala sig kring Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor utan mer generellt om regeringens arbete för att förtydliga och följa upp arbetet kring demokratikriterier etcetera. Det är förvånande att regeringen inte kunde svara på varför föreningar och hatpredikanter fortfarande erhåller olika typer av statsbidrag, trots att deras företrädare inte delar demokratiska värderingar samt att de anlitar hatpredikanter som uttalar sig homofobiskt, antisemitiskt och kvinnofientligt. MUCF sorterar under Utbildningsdepartementet.

Regeringen fortsätter att hänvisa till analyser och myndighetsöversyner, utan att ge tydliga besked – trots att detta problem varit känt länge. Dessutom finns flera exempel där MUCF beviljat, för att kort tid efteråt besluta att avbryta, utbetalningar efter uppgifter i medierna. Det är uppenbart att problemen finns.

Med anledning av att Anna Ekström nyligen i Aftonbladet uttalade att regelverket kan komma att skärpas om det behövs, vill jag i stället rikta frågan till statsrådet Anna Ekström:

 

Kommer statsrådet och regeringen att ta initiativ till lagändringar samt skärpa regelverket kring bidrag som utbetalas till hatpredikanter och organisationer som inte respekterar demokratiska principer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-04 Överlämnad: 2017-05-04 Anmäld: 2017-05-05 Svarsdatum: 2017-05-17 Sista svarsdatum: 2017-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga