Bidrag till fritidshusägare

Skriftlig fråga 2012/13:604 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 19 juni

Fråga

2012/13:604 Bidrag till fritidshusägare

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det torde varken vara allmänt känt eller uppmärksammat att statsrådet infört ett bidrag till alla som har fritidshus. Det som tidigare varit skattepliktiga inkomster kan nu dras av till ett värde av 50 000. Statsrådets före detta statssekreterare har sett till att Skatteverket generöst informerar om detta.

Med argumentationen att öka tillgången på bostäder har statsrådet i omgångar höjt schablonavdraget för uthyrning av privatbostad. Nu visar det sig att utifrån lagstiftningen kan också den som hyr ut fritidshus få motsvarande avdrag och slippa skatta för inkomster upp till 50 000 kronor. Givetvis är inte detta något som ger fler bostäder utan reda pengar ned i fickorna på de invånare som har förmånen att inneha ett fritidshus. Förvisso har säkert en och annan låginkomsttagare också ett sådant hus, men generellt bidrar detta sannolikt ytterligare till att skeva inkomstfördelningen till höginkomsttagares fördel.

Detta är ytterligare ett exempel på hur ministern skattesubventionerar/ger bidrag med en viss argumentation samtidigt som effekten är en bredare inkomstöverföring till högre inkomstskikt och personer som äger.

Avser finansministern att korrigera lagstiftningen så att schablonavdraget för privatbostad fungerar i enlighet med intentionerna med det, det vill säga att öka antalet tillgängliga helårsbostäder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-28 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-28)