Bidrag till demokratin

Skriftlig fråga 2005/06:1684 av Qarlsson, Annika (c)

Qarlsson, Annika (c)

den 23 maj

Fråga 2005/06:1684 av Annika Qarlsson (c) till statsrådet Jens Orback (s)

Bidrag till demokratin

Det närmar sig val och vi vet att det är många grupper som har svårt att tillgodogöra sig all den information som vi från partierna så gärna delar med oss av. Det är många som upplever att det är långt mellan väljare och vald och det är en olycklig utveckling. Vi som jobbar politiskt kan också ofta rapportera om att vi har svårt att nå vissa grupper. För att överbrygga detta så gäller det att finna bryggor som kan erbjuda andra forum där politiker bjuds in. Partierna har självklart ett ansvar men det kan också finnas ett allmänt ansvar via valmyndighet att nå dit där vi vet att det historiskt är lågt valdeltagande. Finns det några pengar avsatta i budget via regering eller Valmyndigheten som skulle kunna finansiera dessa bryggor?

Vad ämnar statsrådet vidta för åtgärder för att fler ska kunna ta del av relevant information inför höstens val exempelvis i form av bryggor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-23 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-05-30 Svar anmält: 2006-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-30)