bidrag för energiomställningen

Skriftlig fråga 1997/98:335 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:335 av Owe Hellberg (v) till näringsministern om bidrag för energiomställningen

Ansökningarna i Gävleborgs län när det gäller bidragen för energiomställningen, har slagit väl ut. Bidragsansökningarna för installation av effektvakt och kompletterande värmekälla t.ex. kakelugn eller kamin är till antalet ca 500. Medelstilldelningen till länet för detta ändamål är 1,6 miljoner kronor och räcker bara till ca 160 bidragsansökningar. Ansökningarna för konvertering från direktverkande el till annan uppvärmning stämmer bättre med medelstilldelningen för länet, liksom ansökningarna för fjärrvärmeanslutning.

En förutsättning för att avvecklingen av kärnkraften skall slå väl ut är att staten kan motsvara de löften som ställts ut till svenska folket om att ge subventioner till dem som ställer om från uppvärmning med direktverkande el till alternativ uppvärmning eller effektiviserar sin elanvändning. För att nå största möjliga effektivitet, så bör länsstyrelserna ges möjligheter att på egen hand flytta anslagna medel mellan de olika bidragsformerna. Om medelstilldelningen 1998 inte motsvarar den efterfrågan som finns, så bör medel kunna flyttas från kommande års anslag, för att möta de behov som finns.

Är ministern beredd att verka för att omfördela medel från kommande års anslag enligt vad som sägs i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-21 Anmäld: 1998-01-26 Besvarad: 1998-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga